De Richtlijn voor betonbekistingen en ondersteuningsconstructies

Dagelijks worden projecten ontwikkeld, ontworpen of gerealiseerd waarbij (in het werk gestort) beton een hoofdrol speelt.  Betonbekistingen en ondersteuningsconstructies zijn daarbij onmisbare onderdelen om de betonconstructie zijn vorm te geven.  In deze richtlijn, voluit de Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies, zijn alle aspecten van het werken met beton samengebracht. Met dit eenduidige document worden alle teksten van bestaande wet- en regelgeving, normen, veiligheidsbladen, materiaalinformatie en aan montage gerelateerde activiteiten als opleidingen, toelevering en veiligheidsprocedures beschreven en vervat in een praktisch bruikbaar overzicht.

Klik op de afbeelding (rechts) om de trailer te bekijken.


Scope en inhoud

De scope en inhoud van de Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies omvat in hoofdlijnen: productomschrijvingen, berekenen van bekistingen en ondersteuningen, tekenen van bekistingen en ondersteuningen, bekistingplan (werkplan), veiligheid en gezondheid plan (V&G), werken met bekistingen en ondersteuningen, montage / demontage en beton en wapening.

De Richtlijn bevat ter verduidelijking foto's en tekeningen, zodat bij de bezoeker of lezer een eenduidig beeld zal bestaan over de betekenis. Veel aandacht wordt besteed aan het veilig werken op hoogte, het veilig werken in bredere zin en vooral het veilig gebruik van betonbekistingen en ondersteuningsconstructies.

Met dit eenduidige document worden alle teksten van bestaande wet- en regelgeving, normen, veiligheidsbladen, materiaalinformatie en aan montage gerelateerde activiteiten als opleidingen, toelevering en veiligheidsprocedures beschreven en vervat in een praktisch bruikbaar overzicht.

Voor wie

.. voor Iedereen die (in)direct te maken krijgt met de betonbekistingen en ondersteuningsconstructies. Daarbij kan worden gedacht aan opdrachtgevers, architecten, constructeurs, bouwbedrijven, betonbekisters, steigerbouwers, fabrikanten, leveranciers, verhuurbedrijven, overheden, adviesbureaus, toezichthouders / inspecteurs, onderwijsinstellingen, uitzendorganisaties of verzekeringsmaatschappijen.

Geïnteresseerd?

Geïnteresseerd in Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies? Om de veiligheid in de branche verder te verhogen en voor alle marktpartijen een gelijkwaardig uitgangspunt te bieden, is besloten om deze richtlijn gratis te maken. De richtlijn is tot stand gekomen in nauw overleg met deskundigen van de VSB en Bouwend Nederland en afgestemd met Stubeco, universiteiten, TNO, het ministerie en de inspectie SZW, Arbouw en Aboma.

Over ons

De Richtlijn is tot stand gekomen in nauw overleg met deskundigen van de VSB en Bouwend Nederland en afgestemd met Stubeco, universiteiten, TNO, het ministerie en de inspectie SZW, Arbouw en Aboma. Hierdoor is een richtlijn ontstaan die breed in zowel de bouw als de industrie wordt gedragen en gebruikt.

Praktische Informatie

Sociale media

Contactgegevens

Heeft u vragen of wenst u aanvullende informatie? Neem dan contact op met Beta PR & Media / Leidschendam.
T: +31 (0)70 4275200

 

Disclaimer

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen.